Pomoc dla rodziców w budowaniu prawidłowych relacji rodzic – dziecko

Społeczeństwo coraz częściej odchodzi od stereotypu, w którym dorosły wychowuje dziecko poprzez narzucanie mu swojego zdania i wymuszanie na nim określonych zachowań. Pomoc dla rodziców w tym zakresie oferuje wiele poradni dla dzieci, w których organizowane są też zajęcia dla dorosłych (Szkoła dla Rodziców), a także cała masa publikacji traktująca o tym, jak zbudować prawidłowe i trwałe relacje rodzic – dziecko.

Budowanie silnej i opartej na wzajemnym zaufaniu relacji pomiędzy rodzicem a dzieckiem, pomaga ustrzec dzieci przed różnymi niebezpieczeństwami i pułapkami, jakie czekają na nie w życiu dorosłym. Specjaliści, na podstawie przeprowadzonych badań i obserwacji wskazują, że dzieci, które mają bliską więź z rodzicami, na późniejszym etapie swojego życia znacznie rzadziej sięgają po używki. Wyniki kolejnych badań pokazują, że nawet jeśli już po nie sięgną, znacznie rzadziej wpadają w uzależnienie i problemy z nimi związane. Trudne relacje rodzic – dziecko  mogą z kolei sprzyjać poważnym problemom związanym z zachowaniem dziecka oraz sięganiem przez nie po używki.

Co jest ważne w relacjach rodzic – dziecko?

Więź pomiędzy rodzicem a dzieckiem oparta na wzajemnej akceptacji,  szacunku, miłości i zaufaniu sprawia, że w takiej relacji obie strony czują się ważne i doceniane. Nie ma tu wygranych i przegranych, gdyż obie strony zyskują to, na czym im zależy i obie czują się wygrane. O prawie dziecka do szacunku i bycia zauważonym Janusz Korczak pisał już wiele lat temu. Podążając za jego słowami warto pamiętać, że „Nie ma dzieci – są ludzie”.

Dziecko w okresie swojego wzrastania i dojrzewania potrzebuje obecności świadomych zarówno jego, jak i swoich potrzeb, dorosłych. Tylko wtedy będzie mogło w pełni rozwinąć swój potencjał oraz bez przeszkód nawiązywać relacje z rówieśnikami, a w życiu dorosłym trwałe więzi z innymi osobami.

Od czego zacząć?

Silną więź z dzieckiem uda ci się stworzyć tylko wtedy, jeśli pozostajesz w zgodzie z samą sobą i sama z sobą potrafisz stworzyć harmonijną relację. Jeśli masz świadomość swoich potrzeb i potrafisz nazwać własne emocje, znacznie łatwiej będzie ci stworzyć dobrą relację z dzieckiem bez budowania u niego poczucia winy.

Pomoc dla rodziców – czyli kilka wskazówek jak stworzyć harmonię z samym sobą

Z niezaspokojonych potrzeb rodziców (np. potrzeba akceptacji, czy odpoczynku) biorą się frustracje i smutek oraz oskarżenia skierowane przeciwko dziecku. Aby uniknąć takich sytuacji, powinnaś zadbać o własną kondycję i samą siebie. Im więcej będziesz mieć cierpliwości i siły, tym łatwiej i chętniej zajmiesz się dziećmi z dużymi pokładami cierpliwości oraz sercem otwartym na jego potrzeby.

Sprostanie potrzebom własnym i swoich dzieci nie jest takie trudne, jeśli tylko je sobie uświadomisz. Pomoc dla rodziców, którzy tego nie potrafią, oferują różne firmy coachingowe oraz poradnie dla rodziców i dzieci.